Skontaktuj się z nami:


Tel.: +48 61 817 29 52
Kom: +48 500 223 393
Faks: +48 61 817 29 52
E-mail: biuro@systemtech.pl

Jeśli są Państwo zainteresowani korzystaniem z naszych usług prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


INFORMACJA DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma F.H.U SYSTEM-TECH Jerzy Bernat z siedzibą w Gortatowie pod adresem ul. Fabryczna 9, 62-020 Swarzędz, adres email: rodo@systemtech.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy,
b) ochrony praw administratora zgodnie z przepisami prawa,
c) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty z nami współpracujące na potrzeby realizacji umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.